Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica ukazuje się od roku 1997 i „jest kontynuatorem wcześniejszych serii, w ramach których ukazywały się publikacje łódzkie, jak np. Folia Litteraria czy Folia Linguistica” (z Przedmowy do tomu 1.). Jest pismem naukowym Katedry Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego oraz Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Nazwa: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
ISSN: 1427-9665
e-ISSN: 2449-6820
Lista MEiN: 20 punktów (2021)
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 1997 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more