"Folia Germanica Folia Germanica (Acta Universitatis Lodziensis)"ukazuje się od roku 1997 i „jest kontynuatorem wcześniejszych serii, w ramach których ukazywały się publikacje łódzkie, jak np. "Folia Litteraria" czy "Folia Linguistica" (z Przedmowy do tomu 1.). Jest pismem naukowym Katedry Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego oraz Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Początkowo Zeszyty ukazywały się w nieregularnych, 2- lub 3-letnich, odstępach czasowych i nie posiadały jednoznacznego zawężenia tematycznego. Tomy 1-3 powstały pod redakcją profesorów Krzysztofa A. Kuczyńskiego (redaktor naczelny) oraz Romana Sadzińskiego (zastępca redaktora naczelnego). W tym czasie sekretarzem Redakcji była dr Irena Bartoszewska. Od numeru 4 redaktorem naczelnym jest prof. zw. dr hab. Roman Sadziński, kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego, a zastępcą prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska, kierownik Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii (do numeru 7 funkcję sekretarza Redakcji pełni dr Dorota Wesołowska). W 2007 i 2008 roku z inicjatywy dr. Witolda Sadzińskiego w ramach "Folia Germanica" ukazują się tomy jubileuszowe poświęcone kolejno 60. rocznicom urodzin profesorów Romana Sadzińskiego oraz Zenona Weigta. Od tego czasu "Folia Germanica"ukazuje się regularnie w odstępach rocznych ze sprecyzowaną tematyką danego tomu. Od zeszytu 7 (2011 r.) z redakcją współpracują wybitni germaniści z kraju i zagranicy. Zmienił się również sekretarz – od 2011 r. jest nim dr Witold Sadziński. W ramach ukazało się dotychczas ok.100 artykułów. Warto nadmienić, że wśród recenzentów byli tacy uznani germaniści jak prof. Tomasz Czarnecki, prof. Zbigniew Kaszyński, prof. Lech Kolago, prof. Christoph Schatte, prof. Zbigniew Światłowski, prof. Eugeniusz Tomiczek i in.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica

Redakcja "Folia Germanica"
Redaktor naczelny: dr Witold Sadziński
Z-ca redaktora naczelnego: dr Marcin Gołaszewski
Redaktor tematyczny: prof. zw. dr hab. Roman Sadziński
Sekretarz: dr Małgorzata Żytyńska
Redaktor językowy: dr hab. Frank M. Schuster (j. niemiecki), mgr Anna Lesińska-Gazicka (j.angielski), prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak (j. polski)

Rada Redakcyjna:
prof. Hans-Werner Eroms (Universität Passau)
prof. Sascha Feuchert (Universität Gießen)
prof. Thomas Gloning (Universität Gießen)
prof. Björn Hansen (Universität Regensburg)
Prof. Roman Sadziński (Universität Łódzki)
prof. Józef Wiktorowicz (UW Warszawa)

Adres Redakcji:
Redakcja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ
ul. Pomorska 171/173, pok. 4.96, 90-236 Łódź
WWW: foliagermanica.uni.lodz.pl
e-mail: foliagermanica@uni.lodz.pl

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN: 1427-9665
e-ISSN: 2449-6820

Collections in this community

Recent Submissions

View more