Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 109,
 

Select a community to browse its collections.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [26917]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • Dom uczonych. Kamienica przy ul. Uniwersyteckiej 3 w Łodzi w latach 1945-2017 

  szczerba, adrianna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Publikacja dotyczy dziejów kamienicy przy ul. Uniwersyteckiej 3 w Łodzi, pierwotnie przeznaczonej na dom nauczycieli Szkoły Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi (1898-1939). Od 1945 roku do dziś to budynek uniwersytecki. ...
 • Las Natoliński. Miejsce zbrodni wojennej w listopadzie 1939 roku 

  Ławrynowicz, Olgierd; Dziurdza, Konrad; Waingertner, Przemysław ORCID; Kwapis, Robert; Duda, Wiktor; Demkowicz, Karol; Swat, Damian; Nowakowski, Piotr (Centrum Europejskie Natolin; Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki, 2021)
 • Проблемы кодификации русских служебных слов 

  Tsoi, Aleksandr ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  Słowniki języka rosyjskiego są głównym naukowym źródłem informacji o jego leksyce. Stanowią normatywną podstawę leksykograficzną dotyczącą morfologii, składni, semantyki, stylistyki, funkcjonowania wyrazów, terminów i ...
 • Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania 

  Malaczewska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  W publikacji dokonano analizy zjawiska szarej strefy, jej wielkości i zmian strukturalnych pod kątem długookresowych determinant oraz mechanizmów kształtowania. W tym celu skonstruowano autorskie modele matematyczne ...
 • Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw 

  Glinkowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Monografia zawiera analizę teoretyczną problemów internacjonalizacji o charakterze poznawczym i utylitarnym, a także prezentację badań przeprowadzonych w polskich i ukraińskich mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach ...

View more