Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Obrazy w procesach negocjacji światów społecznych 

  Frąckowiak, Maciej; Rogowski, Łukasz (Uniwersytet Łódzki, 2011)
  Głównym celem artykułu jest próba wpisania wizualności w ramy teorii świata społecznego, proponowanej przez socjologię interpretatywną. Tekst składa się z trzech części. W pierwszej autorzy przedstawiają podstawowe założenia ...
 • Granice (teorii) społecznych światów 

  Marzec, Wiktor (Uniwersytet Łódzki, 2011)
  Tekst podejmuje problem granic aplikowalności koncepcji społecznych światów zaproponowanej przez Anselma Straussa. Posługując się swoistym eksperymentem intelektualnym – próbą zastosowania tej koncepcji do opisu krańcowego ...
 • Od redaktorów: Wokół koncepcji światów społecznych 

  Fiternicka-Gorzko, Magdalena; Gorzko, Marek (Uniwersytet Łódzki, 2011)
  Artykuł prezentuje problematykę numeru tematycznego PSJ. Zawarte w tym tomie teksty dotyczące bardzo różnych kwestii (granic światów społecznych, metod ich badania, teoretycznej przydatności koncepcji na gruncie socjologii ...
 • Przekłady prac Niklasa Luhmanna na język polski 

  Winczorek, Jan (Uniwersytet Łódzki, 2011)
  Artykuł przedstawia przekłady książek Niklasa Luhmanna na język polski i omawia społeczne czynniki wpływające na zakres i sposób ich dokonywania. Czynniki te są następnie interpretowane w świetle systemowej teorii ...
 • Особенности лингвострановедческого подхода на примере крэш-курса по русскому языку как иностранному 

  Кудрявцева, Наталия; Павлова, Наталья (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  В статье рассматриваются особенности лингвострановедческого подхода в процессе преподавания русского языка как иностранного в контексте крэш-курса как особого формата обучения. Основной целью курса является эффективное ...

Pokaż więcej...