Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [13]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [23925]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • Całożyciowe uczenie się Pawła Hulki-Laskowskiego (1881–1946) – stymulatory i bariery 

  Leszczyński, Rafał Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  W opracowaniu przedstawiona została biografia ewangelickiego pisarza z Żyrardowa, Pawła Hulki-Laskowskiego. Jest ona doskonałym przykładem ludzkiej zdolności do przekraczania uwarunkowań społecznych i kulturowych oraz ...
 • Analiza dzienników Haliny Semenowicz próbą ukazania zakresów międzypokoleniowego uczenia się 

  Szwech, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Artykuł jest wynikiem przygotowanych przez studentki pedagogiki refleksji po przeczytaniu dzienników Haliny Semenowicz w ramach zajęć projektowych „Wymiary uczenia się przez całe życie w dziennikach Haliny Semenowicz”. Na ...
 • Całożyciowe uczenie się w autobiograficznej refleksji studentów 

  Walulik, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Studenci drugiego roku studiów licencjackich na kierunku praca socjalna zapoznawali się z teoriami całożyciowego uczenia się, wykorzystując w tym celu własną biografię. Napisane przez studentów autobiografie z perspektywy ...
 • Biografia edukacyjna w badaniach nad dydaktyką 

  Koterwas, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Szkoła, jako nieunikniony znaczący fragment życia człowieka, warunkuje jego funkcjonowanie w dorosłym życiu. Prezentowana w tekście biografia edukacyjna w badaniach nad dydaktyką, którą nazywam biografią dydaktyczną, dotyczy ...
 • Kompetencje osobiste i społeczne w szkolnych doświadczeniach uczniów 

  Domagała-Kręcioch, Agnieszka; Majerek, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  W artykule przedstawione zostały wyniki badań prowadzonych wśród osób dorosłych na temat szkolnych efektów kształcenia. Retrospektywna analiza esejów biograficznych dotyczyła przede wszystkim kształtowania umiejętności ...

Pokaż więcej...