Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 109,
 

Select a community to browse its collections.

Ceraneum [13]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [23925]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • Edukacja uwikłana w historie życia – o edukacji kobiet kilka refleksji z badań 

  Majewska-Kafarowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  W tekście tym autorka podejmuje rozważania dotyczące biografii edukacyjnych kobiet. Rozpoczyna od rozważań teoretycznych dotyczących biograficzności: biografii tematycznych, kompetencji autobiograficznych, historii uczenia ...
 • Dlaczego czytam biografie? 

  Czerniawska, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Tekst jest autorską analizą dwóch biografii: „Wspomnienia” – ojca Józefa Marii Bocheńskiego oraz „Życie Ewangelią” – księdza Jana Ziei. Autorka wskazuje na te elementy biografii obu duchownych, które mogą stanowić o ich ...
 • Walor inkontrologiczno-ergantropijny w tekstach wspomnieniowych na przykładzie wybranej literatury 

  Sztobryn-Bochomulska, Justyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  W pierwszej części pracy przybliżona zostaje filozofia spotkań Andrzeja Nowickiego oparta na dwóch głównych hasłach – inkontrologii i ergantropii. Inkontrologia to teoria spotkań. Ergantropia to istnienie człowieka w ...
 • O potrzebie badań biograficzno-narracyjnych w pedagogice 

  Krawczyk-Bocian, Amelia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Artykuł ukazuje możliwości wykorzystania badań biograficzno-narracyjnych do odkrywania historii życia człowieka, nadawania sensów i znaczeń przeżytym zdarzeniom w biografii indywidualnej w perspektywie czasu. Przedstawione ...
 • Andragogiczne badania biografii – zakresy, trudności, etyka badacza (wybrane aspekty) 

  Dubas, Elżbieta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Autorka prezentuje aktualnie realizowane w polskiej andragogice badania w podejściu biograficznym. Określa ich zakresy, do których zalicza: biografię edukacyjną, doświadczenia edukacyjne, potencjał edukacyjny, biograficzne ...

View more