Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 109,
 

Select a community to browse its collections.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [26541]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • Przekształcenia wybranych elementów systemu regionalnego Polski 

  Gaczek, Wanda Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Celem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na kilka pytań. Czy cechy zidentyfikowanego przez R. Domańskiego [2011] kodu rozwojowego systemu regionalnego Polski są trwałe, czy raczej stopniowo zmieniają się w wyniku ...
 • Nowa urbanizacja miast i aglomeracji miejskich o przemysłowej proweniencji 

  Klasik, Andrzej; Kuźnik, Florian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Celem opracowania jest pokazanie nowej urbanizacji miast i aglomeracji miejskich jako procesu twórczo rozwijającego nowe koncepty miast, specyficzne dla wieku globalizacji, technologii cyfrowych i kreatywności. Podstawą ...
 • Sylwetka naukowa Profesora Tadeusza Markowskiego 

  Kudłacz, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Miasta są złożonymi, wieloelementowymi organizmami, a zarządzanie nimi wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. Obecnie, gdy w zarządzaniu miastami istotnego znaczenia nabrało podejście terytorialne, trzeba zwrócić ...
 • Rozwój zrównoważony a planowanie miast w świetle doświadczeń ostatniego ćwierćwiecza 

  Marszał, Tadeusz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
 • Wprowadzenie 

  Danielewicz, Justyna; Sikora-Fernandez, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Miasta są złożonymi, wieloelementowymi organizmami, a zarządzanie nimi wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. Obecnie, gdy w zarządzaniu miastami istotnego znaczenia nabrało podejście terytorialne, trzeba zwrócić ...

View more