Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Problemy finansowania ubezpieczenia społecznego w okresie reformy gospodarczej 

  Mackiewicz-Golnik, Lila (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
  It is recognized in the article that development of social insurance and its functioning are affected not only by objective factors but by subjective ones as well, with the latter including, among others, the system of its ...
 • Rozwój rachunku kosztów czynników produkcji 

  Jarugowa, Alicja; Skowroński, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  New information requirements stimulate development of accounting. Among such inspiring requirements is creation of "account of production factors", i. e. an information structure allowing to describe costs of using these ...
 • Koncepcja neutralności pieniądza w świetle teorii monetarnej 

  Pruski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  The study aims at verification of the thesis about long-term neutrality of money within the framework of the monetary theory. The author’s deliberations are based on analysis of M. Friedman’s works. Accordingly, an attempt ...
 • Finansowanie konsumpcji społecznej w CSRS 

  Kyzlink, Vladimir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
  Social consumption has been expanding much faster in Czechoslovakia than increase of its population and individual consumption. Expenditure from the state budget on social consumption tends to increase steadily. Further ...
 • Finansowanie nieodpłatnych świadczeń społecznych i ich wpływ na poziom życia obywateli NRD 

  Gurtz, Johannes (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
  The share of social benefits in the population’s incomes tends to grow in the GDR. The structure of these benefits points at the highest preference given to welfare prices, health protection and socio-welfare assistance. ...

Pokaż więcej...