Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Room 106,
 

 • Rozważania Arystotelesa o naturze liczb (Metafzyka, XIII, 6–7) 

  Nowakowski, Dawid (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The article analyses the part of Aristotle’s Metaphysics, which deals with the Plato’s idealistic theory of numbers. In the first six sections it describes and defines a few basic concepts of mathematics, in the seventh ...
 • Naturalizacja absolutu. Zastosowanie mechanizmów eksplanacyjnych ewolucjonizmu do badań nad religią 

  Kowalczyk-Purol, Kinga (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The question which has troubled scholars for many decades (or even centuries) is the origin and function of religion. In this article, the author tries to sketch an outline of a new and promising paradigm in the study ...
 • Wybrane problemy metodologiczne studiów nad filozofią Martina Heideggera 

  Hoły-Łuczaj, Magdalena (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  This paper presents the methodological problems of studies on the philosophy of Martin Heidegger. I discuss the main methods used in the study of Heidegger’s thought, their assumptions and difficulties, which accompany ...
 • The buying behaviour in the furniture industry 

  Freytag, Per; Nielsen, Orla (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Celem artykułu jest analiza postępowania przedsiębiorstwa przy zakupie środków produkcji na przykładzie jednego z producentów mebil w Danii. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu koncepcji "Box Model" opracowanej ...
 • Consumer behaviour during economic crisis in an overdeveloped economy 

  Heede, Søren (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Koncepcja nadmiernego rozwoju gospodarczego nie wywodzi się z teorii ekonomii lecz innych nauk, w których oznacza ona zazwyczaj system, którego mniejsza część (podsystem) rozwinęła się tak bardzo, iż stwarza to szereg ...

View more