Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 109,
 

Select a community to browse its collections.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [24461]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. Tom 6. Gmina Przyrów 

  Ławrynowicz, Olgierd ORCID; Krupa-Ławrynowicz, Aleksandra ORCID; GADOWSKA, IRMINA ORCID; Janik, Maciej; majorek, magdalena ORCID; Nita, Marek; Cieśliczka, Aleksandra ORCID (Instytut Archeologii UŁ, 2019)
  Publikacja jest szóstym tomem z serii raportów, wydanych w formie elektronicznej, prezentujących rezultaty działań podjętych w projekcie badawczym „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów ...
 • Determinanty wizerunku turystycznego miasta - przykład Łodzi 

  Duda, Maciej (2022)
  W metodologicznym założeniu, praca ma wypełnić nie do końca odkryty obszar, znaczenia czasu w kształtowaniu wizerunku miejsca i tym samym zdefiniować je jako proces ciągły a nie jako zjawisko dokonane, zakończone. W tym ...
 • Audiosfera jako kategoria literaturoznawcza. Próba przybliżenia zagadnienia 

  Piaskowski, Łukasz (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  The audiosphere is a capacious, ambiguous category, often freely used in contextual research. It is a term that has long been present in literary studies, but is used quite freely. The aim of this article will be an in-depth ...
 • Funkcje pejzażu dźwiękowego w polskim reportażu literackim 

  Pawlak-Hejno, Elżbieta (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  In her Nobel Prize speech, the first reporter who received this award, called herself “a human ear”. Swietlana Aleksijewicz’s statement inspired Katarzyna Michalak, a radio reportage artist, who, by carefully listening, ...
 • Anagram jako quasi-gatunek – przypadek Iana Hamiltona Finlaya 

  Dziadek, Adam (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  The subject of the text is a very special case of the functioning of an anagram in literature, when it becomes a quasi-literary genre. The author presents, in many different examples, the traditional approach to the anagram ...

View more