Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Room 106,
 

 • Mowa nienawiści — problem odpowiedzialności karnej 

  Ławicki, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Przedmiotem artykułu jest problematyka odpowiedzialności karnej za mowę nienawiści. W artykule poruszono zagadnienia publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, nawoływania do ...
 • Wobec krzywdzących słów. Kilka uwag o niezmiennych mechanizmach mowy nienawiści 

  Więckiewicz, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  W artykule przedstawiono koncepcję odróżnienia hejtu od języka propagandy i mowy nienawiści poprzez wskazanie na łączące je bezpośrednio relacje. Kolejno, z perspektywy różnych ujęć badawczych, omówione zostały społeczne ...
 • Hejt — zło odwieczne czy kulturowy nowotwór? 

  Stasiewicz, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Głównym przedmiotem niniejszego artykułu jest nakreślenie ram semantycznych i stworzenie definicji zjawiska hejtu internetowego. Jest on również próbą odpowiedzi na pytanie, czy hejt i hejterstwo są zupełnie nowymi ...
 • Wstęp 

  Dynkowska, Julia; Lemann, Natalia; Wróblewski, Michał; Zatora, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
 • Otwarte publkowanie 

  Mikołajuk, Lidia (2021)

View more