Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Mowa nienawiści — problem odpowiedzialności karnej 

  Ławicki, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Przedmiotem artykułu jest problematyka odpowiedzialności karnej za mowę nienawiści. W artykule poruszono zagadnienia publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, nawoływania do ...
 • Wobec krzywdzących słów. Kilka uwag o niezmiennych mechanizmach mowy nienawiści 

  Więckiewicz, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  W artykule przedstawiono koncepcję odróżnienia hejtu od języka propagandy i mowy nienawiści poprzez wskazanie na łączące je bezpośrednio relacje. Kolejno, z perspektywy różnych ujęć badawczych, omówione zostały społeczne ...
 • Hejt — zło odwieczne czy kulturowy nowotwór? 

  Stasiewicz, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Głównym przedmiotem niniejszego artykułu jest nakreślenie ram semantycznych i stworzenie definicji zjawiska hejtu internetowego. Jest on również próbą odpowiedzi na pytanie, czy hejt i hejterstwo są zupełnie nowymi ...
 • Wstęp 

  Dynkowska, Julia; Lemann, Natalia; Wróblewski, Michał; Zatora, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
 • Otwarte publkowanie 

  Mikołajuk, Lidia (2021)

Pokaż więcej...