Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [26983]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • Praktyka wnioskowania statystycznego 

  Szymczak, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Książka ta nie jest typowym podręcznikiem metod statystycznych, w którym omawia się podstawowe albo zaawansowane metody statystyczne wykorzystywane do opracowywania wyników badań ilościowych w naukach społecznych, medycznych ...
 • W poszukiwaniu harmonii istnienia. Studium porównawcze poezji Antonia Colinasa i Zbigniewa Herberta 

  Woźniak, Maria Judyta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Wspólną cechą Antonia Colinasa i Zbigniewa Herberta, wyróżniającą ich spośród wielu poetów współczesnych, jest nadzieja na ukrytą obecność harmonii istnienia – stale i wyraziście obecna w ich poetyckim świecie, nawet jeśli ...
 • Zmiany ilościowe i ich miara w traktacie „O sześciu niedorzecznościach” 

  Jung, Elzbieta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Prezentowany tom to druga książka zawierająca tłumaczenie kwestii dotyczących zmian ilościowych anonimowego, angielskiego autora z czternastego wieku. Jak w poprzedniej, omawiającej problem sposobu pomiaru zmian jakościowych, ...
 • Innowacje kreujące nowe wartości w transporcie samochodowym 

  Sosnowski, Jarosław; Nowakowski, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W publikacji poruszono najbardziej aktualne kwestie dotyczące rozwoju branży transportowej. Przedstawiono w niej obszary związane z zarządzaniem oraz nowościami technologicznymi. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych ...
 • Łańcuchy i systemy hotelowe w Polsce 

  Rotter, Katarzyna (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2002)

Pokaż więcej...