Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 109,
 

Select a community to browse its collections.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [25058]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • Nationalism and sexuality: crises of identity 

  Krajka, Wiesław (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1995)
 • Acostament al concepte d'exemplum des de la perspectiva d'un exemplari català del segle XV 

  Ysern i Lagarda, Josep-Antoni (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1995)
  Na podstawie katalońskiego piętnastowiecznego zbioru przykładów Recull d'exemplis, gestes e faules e altres lligendes ordenades per ABC (wyd. Aguiló 1881), autor niniejszego artykułu próbuje udowodnić tezę, że exempla ...
 • The play of plays in postmodern cinema 

  Miczka, Tadeusz (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1995)
  W swoim artykule autor poddaje analizie różne gry z konwencjami gatunkowymi, stylami oraz różnymi elementami tradycji i kultury współczesnej jakie prowadzą twórcy filmów postmodernistycznych. Teza, wokół której organizuje ...
 • Prawo zamówień publicznych w procesie rewitalizacji 

  Michalak, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  Choć obowiązujące przepisy wskazują cały szereg interesariuszy rewitalizacji to kluczową rolę w tym procesie odgrywa gmina, do której należy przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji. ...
 • Monitoring i ewaluacja procesów rewitalizacji miast 

  Boryczka, Ewa M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  Miasta ulegają jednak ciągłym przemianom, a współcześnie – w okresie intensywnych, dynamicznych zmian geopolitycznych i społeczno-gospodarczych – borykają się z wieloma problemami. Odradzające się w okresie transformacji ...

View more