Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 109,
 

Select a community to browse its collections.

Ceraneum [13]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [24179]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • Starzejąca się generacja pracowników na rynku pracy 

  Urbaniak, Bogusława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  Procesy starzenia się zasobów pracy powodują, że coraz większą ich część stanowią osoby należące do grupy starszych pracobiorców. W Polsce udział osób wieku 45–64 lata wśród ogółu w wieku 15–64 lata wyniósł 39,1% w 2019 ...
 • Rodzicielstwo i dzieciństwo wobec wyzwań współczesności – refleksje (nie)oczywiste 

  Ornacka, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  Sfera życia rodzinnego i zachodzące w jej ramach procesy stanowią nieprzerwanie źródło inspiracji dla badaczy, polityków i reformatorów życia społecznego. Sfera ta jest również przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin ...
 • „Katastrofa pokoleniowa” – skutki pandemii COVID-19 dla dzieci 

  Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława; Kruszyński, Kamil ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  Artykuł dostarcza danych ilustrujących tezę Sekretarza Generalnego ONZ o „katastrofie pokoleniowej” spowodowanej pandemią COVID-19. Katastrofie tej uległy dzieci i nastolatkowie, choć stanowią oni zbiorowość najmniej ...
 • Problem ubóstwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004–2019. Analiza porównawcza 

  Miś, Lucjan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  Grupa Wyszehradzka została założona w 1991 roku. Jest organizacją o charakterze politycznym. Ma również wymiar kulturowo-społeczny oraz naukowy. Od 2004 roku Czechy, Polska, Słowacja i Węgry należą do Unii Europejskiej. ...
 • Kapitał społeczny w kontekście współdziałania 

  Starosta, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  Celem artykułu jest prezentacja podstawowych koncepcji kapitału społecznego w kontekście procesów współdziałania. Prezentowane są analitycznie wyróżniane, główne komponenty składowe tego pojęcia takie jak sieci społeczne, ...

View more