Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Trybunał Koronny i jego palestra w powieści Maleparta J. I. Kraszewskiego 

  Pilarczyk, Piotr ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Maleparta ze względu na podjętą tematykę jest utworem szczególnym w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Tytułowym bohaterem powieści jest mecenas, który patronuje w lubelskim Trybunale Koronnym. Jego niebywała kariera ...
 • Prapoczątki zawodów prawniczych Sędziowie, „doradcy prawni” i „notariusze” na starożytnym Bliskim Wschodzie 

  Fijałkowska, Lena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Artykuł przedstawia kształtowanie się początków zawodów prawniczych na starożytnym Bliskim Wschodzie. Na terenie starożytnej Mezopotamii i Syrii już w III tysiącleciu p.n.e. znana była funkcja (choć nie zawód) sędziego, ...
 • Wyspa wolności? Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Łodzi w latach 1962–1968 

  Rakowski, Maciej ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W artykule przedstawiono funkcjonowanie samorządu adwokackiego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na przykładzie zgromadzeń łódzkiej Izby Adwokackiej odbywających się w latach 60. Zachowane protokoły tych zgromadzeń ...
 • Obrońcy przy sądzie pokoju okręgu zgierskiego i łódzkiego w latach 1844–1876 

  Machut-Kowalczyk, Joanna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Obrońcy przy sądach pokoju zostali ustanowieni w 1808 r., początkowo jako urzędnicy nieetatowi. Kalendarzyki polityczne wyliczają ich wśród urzędników Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego od 1824 r. Zachowane w APŁ akta spraw ...
 • Wstęp 

  Wiśniewska, Dorota ORCID; Rakowski, Maciej ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Siedemdziesiąta rocznica powstania Izby Adwokackiej w Łodzi stała się doskonałą okazją do prezentacji różnych zagadnień z dziejów adwokatury w Polsce i na świecie. Prezentowana monografia stanowi plon debaty.

Pokaż więcej...