Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 109,
 

Select a community to browse its collections.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [26541]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • Czynniki rozwoju miast w Polsce – wstęp do badań 

  Orankiewicz, Agnieszka; Turała, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Na gruncie polskim prekursorem podejścia do zintegrowanego zarządzania rozwojem obszarów funkcjonalnych, w którym kluczową rolę odgrywa koncepcja kapitału terytorialnego, jest prof. Tadeusz Markowski, który zdefiniował ...
 • Kapitał terytorialny – źródło przewagi konkurencyjnej 

  Nowakowska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Celem artykułu jest teoretyczna analiza pojęcia „kapitał terytorialny”. Wychodząc z założeń i twierdzeń terytorialnego paradygmatu rozwoju, artykuł opisuje różnorodne ujęcia kapitału terytorialnego, by na tak określonej ...
 • Czynniki rozwoju w praktyce polityki spójności zorientowanej terytorialnie 

  Churski, Paweł; Herodowicz, Tomasz; Konecka-Szydłowska, Barbara; Perdał, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Celem opracowania jest przedstawienie autorskiej propozycji operacyjnej konkretyzacji działań ukierunkowanych na wzmacnianie i tworzenie czynników rozwoju w podejściu zorientowanym terytorialnie. Postępowanie badawcze ...
 • Szanse i zagrożenia wdrażania koncepcji smart city w Polsce 

  Sikora-Fernandez, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
 • Uwarunkowania ekspansji MSP na rynku zamówień publicznych na roboty budowlane w Polsce 

  Płóciennik, Wiktor (2022)
  Celem rozprawy jest ocena oddziaływania instrumentów ułatwiających dostęp MSP do rynku zamówień publicznych na roboty budowlane oraz określenie, usystematyzowanie i dokonanie gradacji ważności powodów, dla których dotychczasowe ...

View more