Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [25993]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • Współczesne studia porównawcze literatury na Zachodzie 

  Biedrzycka, Halina; Ostrowski, Witold (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
 • Die Stilistik in der DDR 1949-1969 

  Rechtsiegel, Eugenie (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
 • Understanding fantasy 

  Zgorzelski, Andrzej (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
  Szkice niniejszy jest zarówno próbą omówienia współczesnych badań teoretycznych nad zagadnieniem fantastyki, jak i prezentacją własnych założeń autora w rozumieniu tego terminu. Stwierdzono, iż ostatnie prace teoretyczne ...
 • Structural unity in "Forefathers' Eve", Part III 

  Darling, Gerald E. (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
  Jedność strukturalna została w III części Dziadów osiągnięta przez symboliczne niejako ustanowienie spowiedzi z Konradem jako penitentem oraz nie-spowiedzi z Nowosilcowem jako nie-penitentem. Dramat rozwija się następująco: ...
 • Les Signaux génériques dans le "Voyage en Grande Garabagne" d'Henri Michaux 

  Labuda, Barbara (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
  Autorka artykułu uczyniła przedmiotem swych analiz cykl krótkich tekstów narracyjnych Henri Michaux noszących wspólny tytuł Voyage en Grande Garabagne. W części wstępnej dokonano syntetycznego przeglądu dorobku krytycznego ...

Pokaż więcej...