Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [26063]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • The narrative structure in "St. Petersburg" by Andrei Bely 

  Karcz, Andrzej (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1993)
  W artykule zostaje podjęta próba wyjaśnienia złożonego charakteru powieści Andrieja Biełego Petersburg. Szczegółowo analizowana jest struktura narracyjna utworu, to ona decyduje o tym, jak bardzo skomplikowanym dziełem ...
 • "Les montagnes sur la mer noir" de Wilhelm Mach - un camouflage littéraire? 

  Barczyński, Janusz (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1993)
  Punktem wyjścia rozważań było pytanie, czy swoją powieścią "Góry nad czarnym morzem” Wilhelm Mach odpowiedział w pełni na oczekiwania krytyki literackiej, która (np. K. Wyka) szczególnie mocno wiązała pisarza z jego ...
 • Mirona Białoszewskiego "pamiętnik gadany" - spory wokół gatunku 

  Świrek, Anna (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1993)
  The subject of our considerations here is the genological aspect of The Diary of the Warsaw Uprising by Miron Białoszewski. The genre of the work, revealed in its title, could not have been treated as a certainty, because ...
 • Le "Météore" de Čapek - roman "ouvert" sur le thème: voyage au pays exotique 

  Hodrovà, Daniela (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1993)
  W obecnej rozprawie podjęta została próba dokonania analizy Meteora Karela Čapka z punktu widzenia często pomijanego, mianowicie gatunku literackiego. Podróż do krainy egzotycznej, dzikiej, pierwotnej okazuje ta powieść ...
 • К вопросу о системности в изучении жанра 

  Копыстянская, Нонна (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1993)
  When investigating literary genres we proceed from a requirement of S$.S kwarczyńska to defferantiate: 1. genological objects, 2. genological notians, 3. genological names. Possible trends in studing of objects and names ...

Pokaż więcej...