Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 109,
 

Select a community to browse its collections.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [25993]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • Współczesne studia porównawcze literatury na Zachodzie 

  Biedrzycka, Halina; Ostrowski, Witold (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
 • Die Stilistik in der DDR 1949-1969 

  Rechtsiegel, Eugenie (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
 • Understanding fantasy 

  Zgorzelski, Andrzej (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
  Szkice niniejszy jest zarówno próbą omówienia współczesnych badań teoretycznych nad zagadnieniem fantastyki, jak i prezentacją własnych założeń autora w rozumieniu tego terminu. Stwierdzono, iż ostatnie prace teoretyczne ...
 • Structural unity in "Forefathers' Eve", Part III 

  Darling, Gerald E. (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
  Jedność strukturalna została w III części Dziadów osiągnięta przez symboliczne niejako ustanowienie spowiedzi z Konradem jako penitentem oraz nie-spowiedzi z Nowosilcowem jako nie-penitentem. Dramat rozwija się następująco: ...
 • Les Signaux génériques dans le "Voyage en Grande Garabagne" d'Henri Michaux 

  Labuda, Barbara (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
  Autorka artykułu uczyniła przedmiotem swych analiz cykl krótkich tekstów narracyjnych Henri Michaux noszących wspólny tytuł Voyage en Grande Garabagne. W części wstępnej dokonano syntetycznego przeglądu dorobku krytycznego ...

View more