Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Etyczne postulaty versus polska praktyka. Konfrontacja dokumentów deontologii zawodowej z realizacją zawodu dziennikarza 

  Migaczewska, Ewa; Masłyk, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The article aims at comparing the image of the journalist resulting from ethical codes with the real way of carrying the professional role out. The text is to show the distance which is separating ethical demands from the ...
 • Etos dziennikarza – mit czy rzeczywistość? 

  Bocian, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  This paper is an attempt to confront the opinion of Polish journalists, on the state of ethical principles in their operating environment to a set of rules in the Charter of Media Ethics. It tries to explain how, in the ...
 • Etyczne dylematy pracy kobiet w dobie globalizacji – polskie wątki 

  Jasikowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Twenty years after the transformation in Poland is a good moment to try to answer the question of to what extent the global developmental trends influence the living conditions of Polish women in contemporary Poland. The ...
 • Bioetyka a problem ryzyka 

  Knapik, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The bioethics appointing biomedical criteria indicates ways of the true development; this is not the activity directed against the freedom of scientific research, but the state the encouragement to the renewed reflection ...
 • Dylematy moralne i konflikty powinności w polskim systemie opieki zdrowotnej a problem ryzyka zdrowotnego 

  Gałuszka, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Paper presents problems related to health care reform in Poland in the context of health policy and satisfying health needs of the society. Public health care is permanently bothering with distribution and allocation of ...

Pokaż więcej...