Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Room 106,
 

 • U źródeł mitu o dobrym cesarzu. Przyczynek polsko-węgierski 

  Woźniak, Krzysztof Paweł (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W tradycyjnej kulturze chłopskiej podstawową i najczęściej jedyną drogą przekazywania wiedzy o przeszłości, była transmisja ustna. Ograniczała ona możliwość retrospekcji i w zasadzie nie pozwalała sięgnąć w przeszłość dalej ...
 • Korespondencja Aleksandra Patkowskiego z Aleksandrem Macieszą 

  Kasprzyk, Damian (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Aleksander Patkowski i Aleksander Maciesza to aktywni w okresie II Rzeczypospolitej teoretycy, praktycy i propagatorzy regionalizmu.
 • Aleksandyr Stambolijski w Polsce (26 XII 1920 r. - 6 I 1921 r.) 

  Lech, Andrzej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przebiegu oficjalnej wizyty A. Stambolijskiego, premiera rządu bułgarskiego i przywódcy Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego (BLZCH) w Polsce na przełomie 1920 i ...
 • Zdobnictwo ludowe na Podhalu jako znak (na przykładzie Bukowiny Tatrzańskiej) 

  Koszarek, Bartłomiej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W niniejszej pracy zamierzam przyjrzeć się sztuce ludowej, zwłaszcza zdobniczej, na terenie Bukowiny Tatrzańskiej rozpatrując wytwory tejże sztuki pod kątem znaczeń, funkcji, miejsca powstania oraz roli jej wytwórców w ...
 • Z badań cmentarzyska II w Dąbrowie pod Wieluniem. List Konrada Jażdżewskiego 

  Janiak, Radosław (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Pod koniec lat dwudziestych XX wieku na terenach powiatu wieluńskiego podjęte zostały prace badawcze, którymi kierowało dwóch archeologów. Ich wkładu w rozwój polskiej archeologii trudno nie doceniać. Pierwszą z tych ...

View more