Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.

In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ).
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Room 106,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Использование платформы Moodle при обучении студентов-инофонов русскому языку 

  Писарь, Надежда (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Статья посвящена анализу использования электронной обучающей среды Moodle при обучении русскому языку как иностранному студентов нефилологического профиля. На примере авторского электронного курса «Русский язык как иностранный ...
 • Трансформация процесса обучения русскому языку как иностранному в модульной среде 

  Анатольевна Болдова, Татьяна; Васильевна Трегубова, Людмила (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  В статье рассматриваются вопросы обучения иностранных студентов РКИ на основе модульных технологий. Представлены разработанные задания, выполнение которых требует парной, групповой и коллективной форм организации деятельности ...
 • Badacz jako gość 

  Horolets, Anna (Uniwersytet Łódzki, 2016)
  Do analizy i interpretacji pozycji badacza w terenie w artykule użyto pojęć „gość” i „gościnność”. Jednym z milcząco przyjmowanych założeń podejścia etnograficznego jest gościnność osób badanych wobec antropologa. Korzystając ...
 • Antropolog wobec innych i wobec siebie. Niektóre problemy etyczne uprawiania antropologii 

  Nowicka, Ewa (Uniwersytet Łódzki, 2016)
  Artykuł skupia się na analizie doświadczeń terenowych autorki, koncentrując uwagę na komplikacjach emocjonalnych i aksjologicznych wynikających z długotrwałej współpracy z badanymi, nawiązywaniem więzi osobistych i rodzącym ...
 • W stronę socjologicznego ujęcia etyki badań naukowych 

  Rancew-Sikora, Dorota; Cymbrowski, Borys (Uniwersytet Łódzki, 2016)
  Zgodnie z tezą, że kompetencje etyczne stanowią ważną cechę kompetencji merytorycznych badaczy terenowych, a doświadczane przez nich dylematy etyczne mają charakter dylematów metodologiczno-teoretycznych, autorzy artykułu ...

View more