Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Are “dirty” industries looking for pollution havens? – an overview of selected studies 

  Kuna-Marszałek, Anetta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-01-15)
  The paper aims to present an overview of theoretical and empirical studies dedicated to “dirty” industries that migrate to pollution havens. It consists of three parts. The first one discusses the major determinants that ...
 • Źródła wartości dla pokolenia X w usługach opartych na współdzieleniu 

  Moneta, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-01-15)
  Shared services are one of the most dynamically developing branches of modern services. Airbnb and Uber often serve customers not only as a substitute for traditional services, but they become their first choice when it ...
 • Problematyka zależności Ukrainy od importu oleju napędowego 

  Domian, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-01-15)
  This paper aims to present the current situation on the Ukrainian market of diesel fuel with particular regard to the risks that arise from its limited autonomy. The abovementioned market remains extremely sensitive for ...
 • Handel międzynarodowy a koncepcja zrównoważonego rozwoju 

  Rubaj, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-09-30)
  Sustainable development and the growing welfare of society should be the main objectives in the economic policy of each democratic and free-market regime. However, this development is not possible without dynamic economic ...
 • Mass Prestige brands – the end of traditional luxury brand marketing? 

  Pietrzak, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-09-30)
  The luxury goods market is undergoing dramatic changes due to the fact that vast numbers of new consumers are gaining access to goods previously regarded as unobtainable. As a result, luxury is losing its elitist and ...

Pokaż więcej...