Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Polityczne interpretacje analitycznej teorii prawa 

  Bator, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
 • Wstęp 

  Zirk-Sadowski, Marek; Wojciechowski, Bartosz; Bekrycht, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
 • Consumer needs of households and propensity to satisfy them in conditions of crisis 

  Gajewski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki jest w ocenie konsumentów stopień nasycenia podstawowych kompleksów potrzeb gospodarstw domowych oraz jaka jest skłonność do ich zaspokajania na tle istniejących ...
 • Distribution of industrial products in Poland 

  Jaworska, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Cechą charakterystyczną dystrybucji środków produkcji w Polsce Jest fakt, iż ma ona miejsce w warunkach głębokiego deficytu wielu podstawowych surowców, materiałów i paliw. Brak jest rynkowych kryteriów alokacji tych ...
 • Organizational design for product innovation under uncertainty 

  Kristensen, Tore (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Celem artykułu jest charakterystyka typowych modeli wprowadzania innowacji produktu w warunkach niepewności. Autor krytycznie ocenie dotychczasowe sposoby wyboru metody wprowadzania Innowacji (metoda prób i błędów, metoda ...

Pokaż więcej...