Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Poezje wiejskie 

  Owczarek, Przemysław (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2011)
 • Łódzka etnologia na Ziemi Garwolińskiej (lata 1966–2011). Kronika współpracy 

  Baranowski, Władysław; Lech, Andrzej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2011)
  Ochronka Z inicjatywy kierownika ówczesnej Katedry Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego prof. Władysława Baranowskiego, 10 kwietnia 1996 roku odbyło się w Ośrodku Doskonalenia Animatorów Kultury /ODAK/ w Łucznicy, spotkanie ...
 • Popularyzacja ludowego dziedzictwa kulturowego – w poszukiwaniu uzasadnienia 

  Kasprzyk, Damian (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2011)
  Termin „kultura ludowa” pojmowany jest rozmaicie. Różnice wynikają nie tyle z odmiennego postrzegania tego samego bytu, co raczej z faktu stosowania tej samej nazwy dla rozmaitych zjawisk. Stąd dla niektórych kultury ...
 • Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911–1918 

  Pajor, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Książka dotyczy istotnej kwestii w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych – miejsca, jakie zajmowały w niej Chiny w latach 1911–1918. Autor przedstawia różne aspekty tego zagadnienia na tle przemian zachodzących w obu ...
 • Konferencje w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 2010, 2011 

  Chrzanowska, Kamila; Kasprzyk, Damian (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2011)
  W pierwszych latach XXI wieku Muzeum Wsi Mazowieckiej (MWM) w Sierpcu podjęło szeroką działalność inwestycyjną. Wybudowano m.in. nowe obiekty przeznaczone na cele administracyjne, konserwatorskie i magazynowe. Kilka lat ...

Pokaż więcej...