Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Kauzatywne „być albo nie być” w świetle modelu predykatowo-argumentowego 

  Banasiak, Jakub Lubomir; Petkova, Ekaterina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  W artykule omówiono zdania wyrażające relację przyczynowo-skutkową i kombinatorykę sensów w ich obrębie. Zastosowano teorię typów pozycji predykatowo-argumentowych Małgorzaty Korytkowskiej, którą odniesiono do dwóch typów ...
 • Словообразуване и синтаксис (взаимоотношение и взаимозависимост) 

  Балтова, Юлия (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Статията има за цел да проследи отделни моменти от еволюционния развой в схващанията на европейските и славянските лингвисти за връзките на словообразуването със синтаксиса. Като примери се привеждат: анализът на ...
 • Od nauk geograficznych w kierunku nauki o geoinformacji 

  Jażdżewska, Iwona ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Od kilkudziesięciu lat funkcjonuje w nauce światowej pojęcie „GIScience”, zaś w polskiej literaturze naukowej i na konferencjach związanych z Systemami Informacji Geograficznej pojawiło się ono jako „nauka o geoinformacji” ...
 • The Readers of 17th-Century English Manuscript Commonplace Book Hesperides, or the Muses’ Garden 

  Hao, Tianhu (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-06-30)
  Hesperides, or the Muses’ Garden is a 17th-century manuscript commonplace book known primarily for its Shakespearean connections. The readers of Hesperides generally combine reading and thinking, or reading and writing. ...
 • Book Reviews 

  Cieślak, Magdalena; Chiba, Jessica (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-06-30)

Pokaż więcej...