Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [25986]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • Le Genre épistolaire hongrois 

  Hopp, Lajos (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
  Węgierska literatura epistolarna nie jest jeszcze w całości dokładnie znana. Duża liczba rękopisów korespondencji magnackiej z dawnych lat nigdy nie została wydana i dotąd spoczywa w archiwach rodzinnych. Wiele z nich ...
 • The anti-utopia as distinguished from its cognate literary genres in modern British fiction 

  Kwapień, Maria (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
 • Les Dramaturges français devant le personnage de Don Juan 1898-1970 

  Bodeham, Henry L. (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
  W latach 1900—1960 teatr francuski wystawia w dalszym ciągu sztuki, w których występuje protagonista w typie Don Juana. Aż po rok 1960 autorowie dążą do nadania Don Juanowi nowych twarzy, lecz po 1960 roku nie pojawiają ...
 • Le Héros du roman populaire 

  Angenot, Marc (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
  We Francji w XIX wieku dominuje pewien typ narracji w powieści, którą nazwano ,,powieścią popularną” (roman populaire). Koncentruje się ona wokół prometejskiego bohatera, nosiciela wartości rzekomo autentycznych, którymi ...
 • Universal periods in literary history 

  Szili, Joseph (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
  Istnienia w czasie literatury jako instytucji społecznej (tzn. jej funkcjonowania w środowisku, które ją tworzy) nie można oddzielić od istnienia pewnej społeczności ludzkiej określonej granicami geograficznymi lub językowymi ...

Pokaż więcej...