Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.

In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ).
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Room 106,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Współpraca producentów z dostawcami w rozwoju innowacji – wyniki badań 

  Ocicka, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Rozwój innowacji jest elementem wartości dostarczanej w procesach zakupów i zarządzania relacjami z dostawcami w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw produkcyjnych. Celem artykułu jest wskazanie rodzajów innowacji będących ...
 • Lodówkomaty jako innowacyjny element w łańcuchu dostaw sieci handlowych 

  Piorunowska-Kokoszko, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Logistyka, to dziedzina, w której wiele miejsca poświęca się na innowacje. Usprawnianie procesu dostaw oraz szukanie kanałów dystrybucji zapewniających dostępność produktów to ważne elementy budowania przewagi konkurencyjnej. ...
 • Rola motywowania pracowników w zarządzaniu procesem magazynowania 

  Rudek, Iwona; Rudnicka, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Zarządzanie relacjami z pracownikami to jeden z obszarów, które powinny być monitorowane i traktowane jako priorytetowe. Motywowanie pracowników w miejscu pracy to jeden z czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstw. ...
 • Maur jako obcy w Hiszpanii? Między swojskością a odmiennością 

  Biernacka, Maja (Uniwersytet Łódzki, 2017)
  Celem artykułu jest ukazanie znaczenia historycznie kształtowanej, podpartej uproszczoną wizją relacji między chrześcijaństwem i islamem dychotomii „my” i „oni” w Hiszpanii, a w dalszej kolejności odniesienie jej do życia ...
 • Zastosowanie technologii blockchain w łańcuchach dostaw 

  Brzeziński, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Wyzwania technologiczne stojące przed przedsiębiorstwami funkcjonującymi w dynamicznym otoczeniu biznesowym, wymagają wdrażania coraz nowszych rozwiązań w zakresie cyfryzacji łańcuchów dostaw. Przejawem nowoczesnej ...

View more