Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • The Carbon Footprint Methodology in CFOOD Project 

  Stawska, Zofia ORCID; Zieliński, Bartosz; Milczarski, Piotr ORCID; Hłobaż, Artur ORCID; Maślanka, Paweł; Kosiński, Piotr (Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications, 2020)
  In the paper, the research on the process of optimizing the carbon footprint to obtain the low-carbon products is presented. The optimization process and limits were analyzed based on the CFOOD project co-financed by ...
 • W parku z Raymondem Rousselem – anamorfoza i ornament 

  Gołąb, Mariusz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018)
  The article is devoted to the semantic and composition functions of the figure of a park/garden in Raymond Roussel’s novel Locus Solus. The issue discussed in this paper concerns a pretextual function of fictional space ...
 • Gaming Behaviors among Polish Students with Visual Impairment 

  Stecz, Patryk ORCID; Wrzesińska, Magdalena Agnieszka; Tabała, Klaudia (MDPI, 2021)
  The access of people with disabilities to digital solutions promotes their inclusion and participation in many aspects of life. Computer games based on hearing or haptic devices have been gaining popularity among persons ...
 • Terminologia prawa rodzinnego w dwóch przekładach Kodeksu Napoleona z 1 poł. XIX wieku 

  Wismont, Magdalena ORCID (2021)
  Dysertacja wpisuje się w badania diachroniczne, w których podjęto kwestię wpływu francuskiej kodyfikacji na polską terminologię z zakresu prawa rodzinnego. W rozprawie doktorskiej uwzględniono aspekt historycznojęzykowy, ...
 • Witold Gombrowicz, pisarz argentyński. Antologia 

  Kobylecka-Piwonska, Ewa ORCID; Gasparini, Pablo ORCID; Mandolessi, Silvana ORCID; Amícola, José ORCID; Dapía, Silvia; Bueno, Mónica; Hochman, Nicolás ORCID; Piglia, Ricardo; Saer, Juan José; Aira, César; Gamerro, Carlos (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2018)
  Niniejsza antologia jest zbiorem tekstów napisanych o Witoldzie Gombrowiczu w Argentynie i ujmujących jego dzieło oraz legendę życia w kontekście tamtejszej tradycji literackiej. W Części krytyków odnajdziemy m.in. studia ...

Pokaż więcej...