Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Room 106,
 

 • Kilka uwag o terenowym badaniu amatorskich klubów piłkarskich (w nastającej erze postpandemicznej) 

  Burdyka, Konrad (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Empirical studies in the field of sports sociology are characterized by an extraordinary difficulty of realization in situ, which is manifested by limited access to research material and limited possibility of its ...
 • Spór o filozofię hermeneutyczną 

  Błaszczyk, Marek (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Praca stanowi krytyczne omówienie książki Włodzimierza Lorenca zatytułowanej Filozofia hermeneutyczna. Inspiracje, klasycy, radykalizacje (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019). Celem naszym jest, po ...
 • Jednostka i historia w myśli Rousseau i Kanta 

  Pieniążek, Paweł (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Artykuł przedstawia Rousseau i Kanta wizje historii w perspektywie zależności tej drugiej od pierwszej. Przede wszystkim skupia się na ukazaniu ich wewnętrznych trudności i wewnętrznych napięć , zdecydowanie więcej miejsca ...
 • Apofatyka w fenomenologicznych rozważaniach o sztuce 

  Krawiec, Andrzej (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W fenomenologii coraz częściej obserwujemy zainteresowanie filozofów wczesną myślą chrześcijańską – w tym apofatyką – co nie pozostaje bez wpływu na pojmowanie roli i znaczenia sztuki. „Niewidzialność ” w sztuce oraz ...
 • Zagadnienie „zwrotu” w myśli Heideggera w kontekście dziejowości bycia 

  Murzicz, Paweł (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Artykuł dotyczy zagadnienia „zwrotu”(Kehre) w myśli Martina Heideggera. Pokazuję i uzasadniam, z e postawione w Byciu i czasie pytanie o bycie z pozycji bytu wyróżnionego, jakim jest Dasein, doprowadziło do uprzedmiotowienia ...

View more