Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 109,
 

Select a community to browse its collections.

Ceraneum [13]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [23925]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • Całożyciowe uczenie się Pawła Hulki-Laskowskiego (1881–1946) – stymulatory i bariery 

  Leszczyński, Rafał Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  W opracowaniu przedstawiona została biografia ewangelickiego pisarza z Żyrardowa, Pawła Hulki-Laskowskiego. Jest ona doskonałym przykładem ludzkiej zdolności do przekraczania uwarunkowań społecznych i kulturowych oraz ...
 • Analiza dzienników Haliny Semenowicz próbą ukazania zakresów międzypokoleniowego uczenia się 

  Szwech, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Artykuł jest wynikiem przygotowanych przez studentki pedagogiki refleksji po przeczytaniu dzienników Haliny Semenowicz w ramach zajęć projektowych „Wymiary uczenia się przez całe życie w dziennikach Haliny Semenowicz”. Na ...
 • Całożyciowe uczenie się w autobiograficznej refleksji studentów 

  Walulik, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Studenci drugiego roku studiów licencjackich na kierunku praca socjalna zapoznawali się z teoriami całożyciowego uczenia się, wykorzystując w tym celu własną biografię. Napisane przez studentów autobiografie z perspektywy ...
 • Biografia edukacyjna w badaniach nad dydaktyką 

  Koterwas, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Szkoła, jako nieunikniony znaczący fragment życia człowieka, warunkuje jego funkcjonowanie w dorosłym życiu. Prezentowana w tekście biografia edukacyjna w badaniach nad dydaktyką, którą nazywam biografią dydaktyczną, dotyczy ...
 • Kompetencje osobiste i społeczne w szkolnych doświadczeniach uczniów 

  Domagała-Kręcioch, Agnieszka; Majerek, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  W artykule przedstawione zostały wyniki badań prowadzonych wśród osób dorosłych na temat szkolnych efektów kształcenia. Retrospektywna analiza esejów biograficznych dotyczyła przede wszystkim kształtowania umiejętności ...

View more