Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [24461]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • What is punk cabaret? An Attempt to Define and Exemplify the Phenomenon 

  Mach, Anna (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  The aim of the paper is to present punk cabaret — a new musical phenomenon on the music scene of the English-speaking countries. The author briefly presents its main representatives and cultural contexts, which is followed ...
 • Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. Tom 6. Gmina Przyrów 

  Ławrynowicz, Olgierd ORCID; Krupa-Ławrynowicz, Aleksandra ORCID; GADOWSKA, IRMINA ORCID; Janik, Maciej; majorek, magdalena ORCID; Nita, Marek; Cieśliczka, Aleksandra ORCID (Instytut Archeologii UŁ, 2019)
  Publikacja jest szóstym tomem z serii raportów, wydanych w formie elektronicznej, prezentujących rezultaty działań podjętych w projekcie badawczym „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów ...
 • Determinanty wizerunku turystycznego miasta - przykład Łodzi 

  Duda, Maciej (2022)
  W metodologicznym założeniu, praca ma wypełnić nie do końca odkryty obszar, znaczenia czasu w kształtowaniu wizerunku miejsca i tym samym zdefiniować je jako proces ciągły a nie jako zjawisko dokonane, zakończone. W tym ...
 • Audiosfera jako kategoria literaturoznawcza. Próba przybliżenia zagadnienia 

  Piaskowski, Łukasz (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  The audiosphere is a capacious, ambiguous category, often freely used in contextual research. It is a term that has long been present in literary studies, but is used quite freely. The aim of this article will be an in-depth ...
 • Funkcje pejzażu dźwiękowego w polskim reportażu literackim 

  Pawlak-Hejno, Elżbieta (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  In her Nobel Prize speech, the first reporter who received this award, called herself “a human ear”. Swietlana Aleksijewicz’s statement inspired Katarzyna Michalak, a radio reportage artist, who, by carefully listening, ...

Pokaż więcej...