Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Room 106,
 

 • Tadeusz Czapczyński (1884–1958). Pedagog – literaturoznawca – literat 

  Gajak-Toczek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  W publikacji zaprezentowano sylwetkę Tadeusza Czapczyńskiego, jednego z wybitnych polonistów międzywojnia, działacza oświatowego, autora podręczników i książek dla nauczycieli, badacza literatury i literata. Szczególnie ...
 • Metakolaż. O kanonie myślenia metaforycznego 

  Rybarkiewicz, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Autorka przybliża metakolaż, omawiając hybrydową koncepcję metafory oraz sposoby myślenia metaforycznego w filozofii, nauce czy ideologii. Wielowątkowy opis różnych metafor, pełniących funkcję modeli myślenia, ukazuje ich ...
 • Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej 

  Słowikowski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Punktem wyjścia w dyskusji na temat miejsca i roli Jednej Rosji w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2016 jest założenie, że w obrębie rodziny partii autorytarnych mamy do czynienia ze szczególnym typem ...
 • Problem tożsamości Słowian 

  Lewandowski, Edmund (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W sensie filozoficznym tożsamość jest synonimem jakości i antonimem nieokreśloności. Można przyjąć, że jakość oznacza „tożsamą z bytem określoność” (Hegel). Jakość bytu to całokształt jego własności. Tracąc swą jakość, byt ...
 • PETSCII – A Character Set and a Creative Platform 

  Reunanen, Markku; Heikkinen, Tero; Carlsson, Anders (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018-11-22)
  PETSCII is the built-in character set used on 8-bit Commodore computers, such as the PET, C-64 and Plus/4. The character set and the BASIC environment provided an entry point to rudimentary graphic editing for a generation ...

View more