Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 106,
 

 • Witold Gombrowicz, pisarz argentyński. Antologia 

  Kobylecka-Piwonska, Ewa ORCID; Gasparini, Pablo ORCID; Mandolessi, Silvana ORCID; Amícola, José ORCID; Dapía, Silvia; Bueno, Mónica; Hochman, Nicolás ORCID; Piglia, Ricardo; Saer, Juan José; Aira, César; Gamerro, Carlos (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2018)
  Niniejsza antologia jest zbiorem tekstów napisanych o Witoldzie Gombrowiczu w Argentynie i ujmujących jego dzieło oraz legendę życia w kontekście tamtejszej tradycji literackiej. W Części krytyków odnajdziemy m.in. studia ...
 • Matrioszka i idealna rozdzielczość języka. O trudnej sztuce pisania abstraktów 

  Płuciennik, Jarosław ORCID; Zatora, Anna ORCID (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  W artykule badamy konieczność dostosowania abstraktu artykułu lub innego tekstu naukowego do odbiorcy i sposobu indeksowania treści naukowych przez wyszukiwarki naukowe oraz bazy danych. Stawiamy tezę, że abstrakt nie jest ...
 • New Challenges Facing the Global Economy 

  Wolnicki , Miron ORCID; Piasecki, Ryszard ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  This publication was written for a Global Political Economy course taught in business schools offering undergraduate or graduate levels of education. The textbook focuses on select countries and regions which, in our opinion, ...
 • Obszary terenów ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych a Plany Bezpieczeństwa Wody – wskazówki dla praktyków 

  Filipek, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Analiza ryzyka jest koniecznym do opracowania dokumentem, którego wnioski stanowią argument za lub przeciw utworzeniu strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych. Celem analizy ryzyka jest ocena zagrożeń zdrowotnych ...
 • XI Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemicznego - księga abstraktów 

  Dominikowska, Justyna; Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii (2020-06-23)
  Organizowana corocznie Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików stanowi przegląd osiągnięć badawczych zawartych w pracach magisterskich oraz rozprawach doktorskich powstających w łódzkich jednostkach ...

View more