Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 109,
 

Select a community to browse its collections.

Ceraneum [13]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [23852]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • Sonet jako aplikacja internetowa. Twórcza kontynuacja czy degradacja gatunku? 

  Guty, Zuzanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Autorka artykułu przekonuje, iż wskazówka metagatunkowa pojawiająca się w tytule utworu wpływa na interpretację dzieła w kontekście przywołanej tradycji. Zauważa jej obecność w aplikacjach internetowych: Sonecie nieustającym ...
 • „Życie długie i szczęśliwe właśnie dobiegło końca” – renarracje baśni w grze „American McGee’s Grimm” 

  Kowalczyk, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Artykuł prezentuje wybrane zabiegi transformowania poszczególnych elementów baśni tradycyjnej (bohaterów, fabuł, estetyki, aksjologii) oraz ich celowość na przykładzie gry komputerowej „American McGee’s Grimm”. Autorka ...
 • Polscy gameplayerzy a trolling, czyli o zachowaniach antyspołecznych na „YouTube” 

  Maćkowiak, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Z serwisu „YouTube” korzysta ponad miliard użytkowników, a co minutę do „YouTube” trafia 300 godzin filmów. Na portalu można znaleźć wiele komentarzy zawierających trolling (antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla ...
 • Hipertekstowe przypisy tłumacza – rekonesans 

  Sztorc, Weronika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Artykuł zwraca uwagę na cechy niektórych ze współczesnych przypisów tłumaczy literackich, które dają się powiązać z myśleniem asocjacyjnym typowym dla Internetu oraz z literaturą hipertekstową, wykorzystującą sieć połączeń ...
 • Intertekstualność polskich mediów internetowych 

  Zazuliak, Yuliia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Artykuł skupiony jest wokół tematu intertekstualności, a mianowicie analizy koncepcji intertekstualności, jej odmiany oraz problematyki tekstu precedensowego. Celem artykułu jest badanie sposobów wprowadzania intertekstów ...

View more