Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Trzy typy manipulacji z punktu widzenia teorii działania 

  Maciaszek, Janusz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Manipulację można rozumieć jako nadużywanie wpływu na innych. Termin „nadużywanie” jest jednak na tyle niejasny, że nie w każdym przypadku możemy rozstrzygnąć czy faktycznie mamy do czynienia z nadużywaniem wpływu, czy też ...
 • Uwagi o formach kontrargumentacji 

  Indrzejczak, Andrzej ORCID; Promińska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Prezentowany tekst stanowi elementarne wprowadzenie do problematyki kontrargumentacji. Sposoby reakcji na nieakceptowane stanowisko w dyskusji uporządkowano według czterech możliwych przedmiotów ataku: nadawca, charakter ...
 • Uwagi o argumencie „ad absurdum” 

  Kleszcz, Ryszard ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Łaciński termin „reductio ad absurdum” oznacza redukcję czegoś (zdań, tez, doktryn, sposobów argumentacji, definicji, instrukcji, etc.) do absurdu. Jest to jeden z najbardziej popularnych argumentów, wykorzystywanych nie ...
 • Wprowadzenie 

  Maciaszek, Janusz ORCID; Kleszcz, Ryszard ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
 • (Nie)myślenie granfalonem 

  Łukowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Chociaż granfalon jest jednym z najważniejszych technik psycho-manipulacji, zjawisko to wciąż nie jest dobrze znane nawet dla specjalistów teorii komunikacji. Myślenie granfalonem wydaje się być silnie destrukcyjnie dla ...

Pokaż więcej...