Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.

In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ).
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Room 106,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Zamknięta pętla łańcucha dostaw w branży spożywczej na wybranych przykładach 

  Kaczorowski, Kamil; Rudnicka, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Marnowanie zasobów to jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnego biznesu. Mając na uwadze kurczące się ilości surowców nieodnawialnych oraz wartość ekonomiczną odpadów firmy szukają rozwiązań, które umożliwiałby efektywną ...
 • Zastosowanie robotyki w magazynach 

  Jardzioch, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Robotyka i automatyzacja to technologie coraz szerzej wykorzystywane w operacjach realizowanych w łańcuchach dostaw. Obszarem, w którym wdrożenia w tym zakresie obserwuje się najczęściej to zarządzanie magazynem i prace ...
 • Wybrane aspekty zarządzania obsługą klienta w erze transformacji cyfrowej gospodarki 

  Gwiaździński, Emilian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W dobie wszechobecnych przemian wywołanych przez megatrendy rynkowe oraz cyfrową transformację, przedsiębiorstwa dostosowują się do nowych realiów rynkowych. Jako najważniejszy element rynku - klient - również uległ ...
 • Prezentacje klasztorów i autoprezentacje mnichów na cysterskich stronach WWW – w stronę sekularyzacji semantycznej? 

  Jewdokimow, Marcin (Uniwersytet Łódzki, 2017)
  Artykuł podejmuje problematykę autoprezentacji mnichów i prezentacji klasztorów na stronach WWW prowadzonych przez cystersów. Analiza wizualna pokazuje, jakie narracje poza religijnymi wykorzystywane są do konstruowania ...
 • CSR w logistyce i łańcuchach dostaw 

  Bujnowicz, Alicja; Krawczyk, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw porządkuje relacje z interesariuszami i pozwala zarządzać organizacją w sposób uwzględniający jej wpływy społeczne i środowiskowe. Jest to koncepcja, która zdobyła dużą akceptację ...

View more