Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Lodówkomaty jako innowacyjny element w łańcuchu dostaw sieci handlowych 

  Piorunowska-Kokoszko, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Logistyka, to dziedzina, w której wiele miejsca poświęca się na innowacje. Usprawnianie procesu dostaw oraz szukanie kanałów dystrybucji zapewniających dostępność produktów to ważne elementy budowania przewagi konkurencyjnej. ...
 • Rola motywowania pracowników w zarządzaniu procesem magazynowania 

  Rudek, Iwona; Rudnicka, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Zarządzanie relacjami z pracownikami to jeden z obszarów, które powinny być monitorowane i traktowane jako priorytetowe. Motywowanie pracowników w miejscu pracy to jeden z czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstw. ...
 • Maur jako obcy w Hiszpanii? Między swojskością a odmiennością 

  Biernacka, Maja (Uniwersytet Łódzki, 2017)
  Celem artykułu jest ukazanie znaczenia historycznie kształtowanej, podpartej uproszczoną wizją relacji między chrześcijaństwem i islamem dychotomii „my” i „oni” w Hiszpanii, a w dalszej kolejności odniesienie jej do życia ...
 • Zastosowanie technologii blockchain w łańcuchach dostaw 

  Brzeziński, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Wyzwania technologiczne stojące przed przedsiębiorstwami funkcjonującymi w dynamicznym otoczeniu biznesowym, wymagają wdrażania coraz nowszych rozwiązań w zakresie cyfryzacji łańcuchów dostaw. Przejawem nowoczesnej ...
 • Wprowadzenie 

  Brzeziński, Jakub; Rudnicka, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)

Pokaż więcej...