Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Bioetyka a problem ryzyka 

  Knapik, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The bioethics appointing biomedical criteria indicates ways of the true development; this is not the activity directed against the freedom of scientific research, but the state the encouragement to the renewed reflection ...
 • Dylematy moralne i konflikty powinności w polskim systemie opieki zdrowotnej a problem ryzyka zdrowotnego 

  Gałuszka, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Paper presents problems related to health care reform in Poland in the context of health policy and satisfying health needs of the society. Public health care is permanently bothering with distribution and allocation of ...
 • Szanse globalnej etyki gospodarowania w świecie postkryzysu 

  Pogonowska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The article attempts at presenting some outlook of an establishing the nowadays global ethics economy in the so called postcrisis world. It clames that the current social and economic problems, needs and expectations in ...
 • Przemiany w postawach etycznych młodzieży wobec pracy 

  Ober-Domagalska, Barbara ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The aim of this paper is to present changes in the attitudes of youth toward work over the past twenty years since the beginning of economic transformation in Poland. This review provides an analysis of selected articles. ...
 • Instytucjonalizacja standardów etycznych w gospodarce rynkowej 

  Walczak-Duraj, Danuta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Article focuses on presentation of main solutions and trends concerning institutionalisation of ethical standards created on different bases than by legal regulations, functioning in market economy, based on liberal ideas. ...

Pokaż więcej...