Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową 

  Skoczylas, Łukasz; Brzezińska, Anna Weronika; Fabiszak, Małgorzata (Uniwersytet Łódzki, 2016)
  Artykuł ma charakter metodologiczny i skupia się na omówieniu zastosowania metody wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową. Na początku krótko przedstawione są założenia metodologiczne tego typu badań, a ...
 • Jak zgadzają i nie zgadzają się dzieci. O (nie)równowadze sił i świadomej zgodzie w badaniach z dziećmi 

  Maciejewska-Mroczek, Ewa; Reimann, Maria (Uniwersytet Łódzki, 2016)
  Artykuł przedstawia kwestię świadomej zgody w badaniach z dziećmi w perspektywie etyki i metodologii badań. Bazując na własnych badaniach z udziałem dzieci, autorki przedstawiają rozważania na temat wagi takiej zgody, a ...
 • Комикс в дидактике перевода 

  Краевска, Моника (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Настоящая статья посвящена комиксу с точки зрения дидактики перевода. Внимание сосредоточено на двух главных аспектах: комиксе как переводческой задаче и комиксе как переводческому пособию. В первой части говорится о ...
 • Феномен кодов культуры в свете лингводидактики 

  Макарова, Ольга (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  В статье рассматриваются особенности преподавания кодов русской лингвокультуры в иностранной аудитории, уделяется внимание подбору материала, выбору текстов для чтения, используемых на практических занятиях. Многие объекты ...
 • Русские прецедентные феномены в польской аудитории студентов-русистов 

  Домбровский, Тадеуш (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Эффективность изучения студентами-иностранцами русского языка обусловлена степенью понимания русской речи во всех ее проявлениях. Обучение предполагает также ознакомление учащихся с фоновыми знаниями россиян. Автор делится ...

Pokaż więcej...