Publikacja Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest kontynuacją periodyków specjalistycznych wydawanych od 1955 roku. Zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie.

Pismo jest kwartalnikiem. Dwa numery w roku są tematyczne; trzeci zawiera materiały z zakresu dziennikarstwa, czwarty to numer literaturoznawczy (gromadzący teksty o literaturze różnych epok oraz artykuły teoretycznoliterackie i metodyczne).

Zapraszamy do współpracy literaturoznawców z krajowych ośrodków akademickich oraz slawistów z uczelni zagranicznych. Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz w językach kongresowych.

Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.


Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: literaturoznawstwo; nauki o komunikacji społecznej i mediach

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN: 1505-9057


Kolegium redakcyjne:

Redaktor naczelny
dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec
Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w. UŁ
kontakt: marzenaw0904@gmail.com

Zastępca i redaktor tematyczny w zakresie dziennikarstwa
dr hab. Monika Worsowicz
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ
kontakt: monika.worsowicz@uni.lodz.pl

Sekretarz i redaktor techniczny
mgr Anna Wiśniewska-Grabarczyk:

kontakt: anna.wisniewska.grabarczyk@gmail.com

Sekretarz ds. numerów dziennikarskich
dr Joanna Bachura-Wojtasik
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ

kontakt: joanna.wojtasik@uni.lodz.pl

REDAKCJA JĘZYKOWA I TECHNICZNA:
mgr Katarzyna Szumska (redaktor techniczny)
dr hab. prof. UŁ Marta Dynel (redaktor językowy – językoznawstwo angielskie), Katedra Pragmatyki Językowej UŁ
dr Martin Hinton (native speaker) Instytut Anglistyki UŁ
RADA NAUKOWA:
Clare Cavanagh (Prof.; Northwestern University)
Teresa Dalecka (Dr; Vilniaus universitetas)
Aleksander Fiut (Prof.; Uniwersytet Jagielloński)
Kris Van Heuckelom (Prof.; Katholieke Universiteit Leuven)
Małgorzata Kita (Prof.; Uniwersytet Śląski)
Maryla Laurent (Prof.; Université Charles-de-Gaulle, Lille)
Jakub Z. Lichański (Prof. Uniwersytet Warszawski)
Bogdan Mazan (Prof.; Uniwersytet Łódzki)
Arkadiusz Morawiec (Prof.; Uniwersytet Łódzki)
Arent van Nieukerken (Prof.; Universiteit van Amsterdam)
Maria Wojtak (Prof.; UMCS w Lublinie)
Tomasz Wójcik (Prof.; Uniwersytet Warszawski)
John Bates (University of Glasgow)
Stanley Bill (University of Cambridge)

Recenzenci:
Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Sławomir Buryła (UWM w Olsztynie)
Dr hab. Urszula Doliwa (UWM w Olsztynie)
Ks. dr hab. prof. nadzw. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Dr hab. prof. nadzw. Wojciech Furman (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. dr hab. Barbara Gierszewska (UJK w Kielcach)
Dr hab. prof. nadzw. Mariusz Guzek (UKW w Bydgoszczy)
Dr hab. Wojciech Kajtoch (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. prof. nadzw. Mirosław Lakomy (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Prof. dr hab. Jacek Leociak (IBL PAN)
Dr hab. Piotr Lewiński (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. prof. nadzw. Paweł Marcinkiewicz (Uniwersytet Opolski)
Dr hab. prof. nadzw. Piotr Mitzner (UKSW)
Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg (Uniwersytet Jagielloński)Prof. dr hab. Jerzy Smulski (UMK w Toruniu)
Dr hab. prof. nadzw. Magdalena Steciąg (Uniwersytet Zielonogórski)
Dr hab. prof. nadzw. Arkadiusz Żychliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Adres redakcji:
Redakcja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
e-mail: foliapolonica@gmail.com

News

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica T. 60 (2021) nr 1

Collections in this community

Recent Submissions

View more