Now showing items 1-1 of 1

    • Wpływ warunków meteorologicznych na zachorowalność mieszkańców Warszawy 

      Baranowski, Jarosław; Błażejczyk, Krzysztof; Pisarczyk, Michał; Śmietanka, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
      Istnieją dobrze znane zależnościpomiędzy zachorowalnościąi śmiertelnościąludzi a warunkami meteorologicznymi. Artykuł zawiera wyniki nowych badań nad związkami tych zmiennych. Badania oparto na dobowych sprawozdaniach ...