Now showing items 1-20 of 63

  • Air pollution against the background of gasification and climatic factors (exemplified by the situation of Rabka) 

   Miczyński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   In the paper the results of air pollution researches in Rabka (dust and sulphure dioxide concentration), conducted before and during the gasification of the town, are presented. The considerable decrease of the air pollution ...
  • Automatyczne stacje meteorologiczne w badaniach klimatu miasta 

   Chudzia, Dariusz; Ropuszyński, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W artykule zawarto informacje na temat systemu monitoringu klimatu aglomeracji miejskiej Wrocławia. Głównym celem badań jest określenie struktury i intensywności miejskiej wyspy ciepła we Wrocławiu.
  • Bilans cieplny człowieka w mieście (na przykładzie Supraśla) 

   Krawczyk, Barbara; Błażejczyk, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Wyniki badań wykonanych na podstawie danych z 28 czerwca 1994 r. użyto w celu przedstawienia wpływu klimatu miejskiego małego miasta Supraśl (północno-wschodnia Polska) na wymianę ciepła z ciałem człowieka. Rozważano ...
  • BioKlima - w poszukiwaniu nowych narzędzi badania bioklimatu miast 

   Błażejczyk, Krzysztof; Błażejczyk, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Badania bioklimatyczne stają się coraz bardziej popularne w badaniach klimatologii stosowanej, zwłaszcza obszarów zurbanizowanych. Jednak metody stosowane w tej dziedzinie badań są rozproszone w licznych podręcznikach. ...
  • Cechy przebiegu dobowego temperatury powietrza w centrum i na peryferiach Lublina 

   Kaszewski, Bogusław M.; Siwek, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Porównano przebiegi temperatury powietrza w centrum Lublina (stacja UMCS) i na peryfe-riach (stacja Hajdów) wykonane na podstawie danych z 1996 r. Temperatura średnio przez większą część doby jest wyższa w centrum niż poza ...
  • Charakterystyka pokrywy śnieżnej w Łodzi w latach 1950-1989 

   Niedźwiecki, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Opracowanie zawiera charakterystykę występowania pokrywy śnieinej w Łodzi. Analizę oparto na 40-letnim materiale pomiarowym pokrywy śnieżnej ze stacji meteorologicznej Łódź-Lublinek. Wyznaczono podstawowe charakterystyki ...
  • Charakterystyka powierzchni miejskich Łodzi z klimatologicznego punktu widzenia 

   Kłysik, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Problem kartowania klimatu obszarów miejskich jest niezmiernie złożony. Wynika on zarówno z wielkiej różnorodności przestrzennej występujących na obszarach zurbanizowanych typów klimatu lokalnego (mikroklimatów), jak i ...
  • Charakterystyka wybranych zjawisk atmosferycznych w Łodzi w latach 1951-1992 

   Kafar, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Celem artykułu jest przedstawienie rocznych i wieloletnich przebiegów wybranych zjawisk atmosferycznych (rosy, szronu, szadzi, gołoledzi, mgły, gradu, burzy) na stacji Lódź-Lublinek w okresie 1951-1992.
  • Cooling effects of a river and sea breeze on the thermal environment: a case of Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia 

   Shaharuddin, Ahmad (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   A series of sea breeze observations have been carried out along the Terengganu river in the state of Terengganu on the east coast of the Peninsular of Malaysia. These observations were carried out during the north-east ...
  • Cyfrowe mapy topoklimatyczne Warszawy 

   Adamczyk, Anna B.; Błażejczyk, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Cyfrowe mapy topoklimatyczne Warszawy są efektem pierwszego etapu badań mającego na celu stworzenie bazy danych o środowisku fizyczno-geograficznym tej aglomeracji. Przy tworzeniu bazy danych zastosowano metody GIS. Wykonano ...
  • Częstość miejskiej wyspy ciepła w Warszawie 

   Wawer, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W pracy wzięto pod uwagę różnice temperatury powietrza między stacjami miejskimi a peryferyjną stacją Okęcie. Analizowano częstości różnic temperatury powietrza ~t (o godz. 7.00, 13.00, 21.00 i temperatury minimalnej). ...
  • Częstość występowania krwotoków pod pajęczynówkowych (SAH) w województwie łódzkim w latach 1992-1995 w świetle wybranych typologii pogody 

   Podstawczyńska, Agnieszka; Adamkiewicz, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Opracowanie jest próbą określenia związku między warunkami atmosferycznymi a częstością występowania krwotoków podpajęczynówkowych (SAH) na terenie województwa łódzkiego w latach 1992-1995. Analizę przeprowadzono w świetle ...
  • Densification and urban environment of the city of Porto Alegre 

   Mascarò, Lúcia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   This paper studies the natural insolation, illumination and ventilation conditions of urban precincts in Porto Alegre. Analysis of the insolation conditions of the urban precincts was done through computer simulations ...
  • Dobowy i roczny cykl występowania miejskiej wyspy ciepła w Łodzi 

   Kłysik, Kazimierz; Fortuniak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   During the period of 1992-1996 the meteorological station belonging to Department of Meteorology and Climatology, University of Łódź worked in the city centre of Łódź. The station was equiped with standard instruments ...
  • Heat island and bioclimatic indexes in the city of Thessaloniki 

   Balafoutis, Christos; Makrogiannis, Timoleon (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   The intensity of the heat island in the city of Thessaloniki,during the period 1950-1995, is studied. Daily data of minimum air temperature in one urban (AUTH) and one rural station (Macedonia air port) were used to ...
  • Historia badań klimatologicznych w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego 

   Zawadzka, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Department of Meteorology and Climatology University of Łódź was created almost 45 years ago. The creator and the many years' head of Department was Professor Stanisław Zych. The oldest research trends were: urban climate ...
  • Human bioclimatological features of Cluj 

   Géczi, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   This paper investigates some bioclimatical indicators (pulmonary, thermal comfort, thermohygrometrical, relative stress indices, number of beergarden days) given by a hundred year and shorter data series which are measured ...
  • Intensity of the urban heat island in Łódź under winter conditions and its simple model 

   Fortuniak, Krzysztof ORCID; Kłysik, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W opracowaniu przedstawiono dobowy bieg intensywności miejskiej wyspy ciepła w Łodzi w okresie zimowym. Bazę doświadczalną stanowią wyniki pomiarów temperatury powietrza na dwóch posterunkach, miejskim i zamiejskim, z ...
  • Konsekwencje zmiany lokalizacji stacji meteorologicznej w Kielcach 

   Szałach, Grzegorz; Żarnowiecki, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Określono wielkość zmian w przebiegu rocznym temperatury powietrza i opadów atmo-sferycznych związanych z przeniesieniem stacji meteorologicznej Kielce do miejscowości Suk ów (6 km od granic miasta). Jako punkt odniesienia ...
  • Kształtowanie się wielkości opadów na obszarze województwa miejskiego krakowskiego 

   Cebulak, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W opracowaniu zaprezentowano ogólną analizę nowych trendów dla opadów atmosferycznych na obszarze województwa miejskiego krakowskiego na podstawie danych z okresu 1951-1996. Zbadano zmienność czasową opadów na podstawie ...