Now showing items 1-2 of 2

  • Automatyczne stacje meteorologiczne w badaniach klimatu miasta 

   Chudzia, Dariusz; Ropuszyński, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W artykule zawarto informacje na temat systemu monitoringu klimatu aglomeracji miejskiej Wrocławia. Głównym celem badań jest określenie struktury i intensywności miejskiej wyspy ciepła we Wrocławiu.
  • Przestrzenne zróżnicowanie emisji ciepła antropogenicznego we Wrocławiu 

   Chudzia, Dariusz; Dubicka, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Artykuł zawiera informacje o przestrzennym zróżnicowaniu rozkładu emisji ciepła sztucznego we Wrocławiu w 1995 r. W przeprowadzonej analizie do obliczeń wzięto następujące dane: zużycie gazu, energii elektrycznej i paliw ...