Now showing items 1-1 of 1

    • BioKlima - w poszukiwaniu nowych narzędzi badania bioklimatu miast 

      Błażejczyk, Krzysztof; Błażejczyk, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
      Badania bioklimatyczne stają się coraz bardziej popularne w badaniach klimatologii stosowanej, zwłaszcza obszarów zurbanizowanych. Jednak metody stosowane w tej dziedzinie badań są rozproszone w licznych podręcznikach. ...