Now showing items 1-1 of 1

    • O prognozie potencjalnych warunków zanieczyszczenia atmosfery 

      Reichhart, Stefan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
      Wzrastająca liczba mieszkańców świata, jak również szybki i niekontrolowany rozwój megamiast wywołują pilną potrzebę informacji, przewidywania i wczesnego ostrzegania opojawianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeńpowietrza. ...