Now showing items 1-2 of 2

  • Precipitation in Łódź in the period 1931-1995 

   Wibig, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W pracy wykorzystano miesięczne sumy opadu ze stacji Łódź-Lublinek z okresu 1931-1995. Przedstawiono podstawowe charakterystyki statystycme miesięcznych, sezonowych i rocznych sum opadu: średnią, odchylenie standardowe, ...
  • The extreme precipitation conditions in Łódź in the period 1931-1995 

   Wibig, Joanna; Fortuniak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W opracowaniu analizowano szereg dobowych sum opadu z Łodzi z okresu 1931-1995. Przedstawiono roczny bieg częstości występowania dni bez opadu i z opadem w poszczególnych przedziałach wartości. Stwierdzono, że pojawienie ...