Now showing items 1-1 of 1

    • Przestrzenne zróżnicowanie emisji ciepła antropogenicznego we Wrocławiu 

      Chudzia, Dariusz; Dubicka, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
      Artykuł zawiera informacje o przestrzennym zróżnicowaniu rozkładu emisji ciepła sztucznego we Wrocławiu w 1995 r. W przeprowadzonej analizie do obliczeń wzięto następujące dane: zużycie gazu, energii elektrycznej i paliw ...