Now showing items 1-2 of 2

  • Porównanie warunków termicznych w śródmieściu Lublina z obszarami pozamiejskimi 

   Filipiuk, Eugeniusz; Kaszewski, Bogusław M.; Zub, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   In this paper the difference between the thermal conditions in the centre of Lublin and its suburbs is analysed. The mean values of the differences in minimal, maximal and mean daily temperature are calculated and their ...
  • Zmiany czasu trwania termicznych pór roku w Lublinie w latach 1951-1995 

   Nowosad, Marek; Filipiuk, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Termiczne pory roku wyznaczono na podstawie średnich dobowych wartości temperatury powietrza z Obserwatorium Meteorologicznegow Lublinie (1951-1995).Czas trwania termicznych pór roku jest mocno uzależniony od stosowanych ...